Daihatsu

Daihatsu

+100
+200
+500
+1000
Move 1
Move
Rocky 2
Rocky
3
SUV   Daihatsu Rocky 2023 , 1795000 ,
Daihatsu Rocky, 2023
1.2 L
1.2 (87 ..), , ,
1795000
4
SUV   Daihatsu Rocky 2023 , 1875000 ,
Daihatsu Rocky, 2023
1.2 X
1.2 (87 ..), , ,
1875000
4
 Daihatsu Move 2022 , 1699000 ,
Daihatsu Move, 2022
660 X Limited II SAIII
0.7 (52 ..), , ,
1699000
2
Daihatsu
8.0
Daihatsu


,
8800-500-0936 www.gs25.ru

105
-.

,
. !
, !
: <A>-<B>
1999–2023
..: . – , , .