Daihatsu

 Tanto 2017
999999
Tanto 2017
 Sirion 2005
300000
Sirion 2005
ٸ Sirion 1999
64999
Sirion 1999
ٸ
 Thor 2017
849000
Thor 2017
 Thor 2018
944444
Thor 2018
 Hijet 2019
790000
Hijet 2019
- Hijet 2019
1130000
Hijet 2019
-
+100 +200 +500 +1000
Atrai 43
Atrai
Be-Go 75
Be-Go
Boon 173
Boon
Cast 25
Cast
Hijet 219
Hijet
Mira 252
Mira
Mira e:S 386
Mira e:S
Move 524
Move
Move Conte 33
Move Conte
Pyzar 63
Pyzar
Rocky 34
Rocky
Sonica 70
Sonica
Storia 61
Storia
Tanto 146
Tanto
Terios 130
Terios
Terios Kid 371
Terios Kid
Thor 64
Thor
Wake 23
Wake
YRV 91
YRV
Daihatsu Mira Cocoa, 2013
660 Plus X Special Coorde
0.7 (52 ..), , , , 73 .
400000
2
Daihatsu Move, 2015
660 Custom RS SAII 4WD
0.7 (64 ..), , , 4WD, 140 .
590000
13
Daihatsu Copen, 2007
660 active top
0.7 (64 ..), , , , 121 .
589000
21
Daihatsu Mira, 2007
660 TL 4WD
0.7 (58 ..), , , 4WD, < 1 .
147000
25
Daihatsu Move, 2008
660 L
0.7 (58 ..), , , , 128 .
469000
27
Daihatsu Sonica, 2007
660 RS
0.7 (64 ..), , , , 161 .
350000
28
Daihatsu Move, 2015
0.7 (52 ..), , , , 35 .
549000
29
Daihatsu Boon, 2017
1.0 X
1.0 (69 ..), , , , 47 .
735000
37
Daihatsu Thor, 2019
1.0 Custom G Turbo SAIII
1.0 (98 ..), , , , 82 .
855000
45
Daihatsu Tanto, 2013
660 X limited
0.7 (52 ..), , , , 140 .
510000
1
Daihatsu Tanto, 2019
660 X
0.7 (52 ..), , , , 109 .
699000
1
Daihatsu Esse, 2011
660 D 4WD
0.7 (58 ..), , , 4WD, 73 .
355000
1
Daihatsu Mira e:S, 2015
660 L
0.7 (49 ..), , , , 110 .
360000
1
Daihatsu YRV, 2004
1.3 X
1.3 (90 ..), , , , 130 .
230000
1
Daihatsu Boon, 2016
1.0 X SAII
1.0 (69 ..), , , , 143 .
680000
1
Daihatsu Sonica, 2008
660 RS
0.7 (64 ..), , , , 150 .
400000
1
Daihatsu Storia, 2003
1.0 (64 ..), , , , 175 .
325000
--
1
Daihatsu Terios Kid, 2009
660 custom L 4WD
0.7 (64 ..), , , 4WD, 127 .
639000
1
Daihatsu Move, 2011
660 custom RS
0.7 (64 ..), , , , 154 .
549000
1
Daihatsu Hijet, 2017
0.7 (53 ..), , , , 107 .
589000
1
1
2
Daihatsu
7.9
Daihatsu
- 20 .
- 62..
8800-500-0936
.

" " .
, - , Daihatsu .

,
. !
, !
: <A>-<B>
1999–2022
..: . – , , .